זכויות מחלימים

במהלך 10 השנים בהן אנחנו פועלים לטובת הרווחה הנפשית  של כל מי שסיים טיפולים מצילי חיים, חשבנו שנכון יהיה להנגיש לכם זכויות שונות שמגיעות לכם בשל המחלה שעברתם והיותכם מחלימים. אנחנו מודעים לכך שעם סיום הטיפולים, הולכות ופוחתות הזכויות , ואולי טוב שכך. יחד עם זאת ברור לנו שתהליך ההחלמה יהיה קל יותר עם תוכלו ליהנות מזכויות אלה ואחרות שהמדינה, השלטון המקומי וגורמים נוספים מאפשרים לכם.

בדף זה תמצאו ריכוז של זכויות שונות שאספנו ממקורות שונים. אלה הן זכויות על פי חוק, תקנות, הוראות חוק שונות ועוד. בכל נושא  נפנה אתכם לחומרי המקור שמציג הגורם המוסמך , כדי שתוכלו להכיר יותר לעומק את הזכויות.

חלק מהמידע מוצג עבורכם באמצעות סרטוני הסבר שאיתרנו, וחלק יוצג כטקסט קצר ובהיר שניסחנו עבורכם כדי לחבר אתכם לזכויות שלכם בניסוחים ידידותיים ומאפשרים יותר.

חשוב להדגיש כי החומרים המוצגים בדף זה, מובאים כשירות שלנו עבורכם, והאחריות לכל זכות, ניסוחה  ומימושה, הינה באחריות הגורם המקנה לכם זכות זאת.

ולבסוף – תוכלו להפנו אלינו מידע על כל נושא בו אתם חשים שנעשעה עוול מסויים לאוכלוסיית המחלימים- זכות שמוקנית לציבור הרחב אך אינה רלבנטית למחלימים . אנו נרכז את הפניות האלה, נבחן אם אכן מתקיים חוסר או קיפוח ונפעל, ככל שנוכל, לתקן זאת כדי שלאוכלוסיית המחלימים יקבלו את התנאים האופטימאליים המאפשרים תהליכי החלמה מיטביים.

תודה לכם על שיתוף הפעולה

זכויות

יש לך מידע נוסף על זכויות מחלימים?